Flow Meter
ศูนย์รวมเครื่องวัดการไหล (โฟลมิเตอร์ Flow Meter) ทุกชนิด เช่น น้ำ น้ำเสีย น้ำประปา น้ำมัน เคมี น้ำชลประทาน ลม แก๊ส อากาศ ไอน้ำ เช่น

ส่วนประกอบของเครื่องมือวัดการไหล (โฟลว์มิเตอร์ Flow Meter) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

Flow Sensor เป็นเซนเซอร์ที่นำค่าอัตราการไหลของของไหลให้มาอยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่ทางกล แล้วส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยัง Flow Indicator 

Flow Indicator เป็นอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่จะทำหน้าที่ในการนำสัญญาณที่ได้จาก Flow Sensor มาแสดงผล 

Model D348D
Model HF100
Model 800 Series
Model F5001
Model HF200
Model OG1
Model OG2
Model OG3
Model OG4
Model OG5
Model OG6
Model OG7
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×